Markedsføring

Markedsføring, aktivitet som går ut på å dirigere varer og tjenester fra produksjon frem til forbrukere og brukere. Det omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle aktiviteter knyttet til distribusjon av varer, ideer og tjenester i den hensikt å tilfredsstille kundenes behov og sørge for lønnsomt utbytte for bedriften.Markedsføring dreier seg derfor ikke bare om «kunsten å selge varer, tjenester og ideer», men også om «kunsten å investere i fornøyde kunder». Hele artikkelen

Fagansvarlig

Roger Pihl

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 182 artikler: