Foliere, (til folio), forsyne hvert blad i en bok med fortløpende tall; i bokføring slik at de to sider som vender mot hverandre, får samme nummer. Jfr. interfoliere.