Flygerving, et sølvbrodert merke i vingeform (stilisert fugleving), bæres av norske militærflygere på høyre side av brystet (i de fleste andre land på venstre side) som tegn på fullført flygerutdannelse. Utdeles ved seremoni etter avlagt eksamen ved militær flygeskole. Flygerving berettiger til et grunntillegg (vingtillegg) i lønnen og godtgjørelse per beordret flytime. F.eks. helikopterflygere, navigatører og flymaskinister har egne flygervingversjoner.