Flaggskipper, kvalifisert mann blant besetningen på et fangstfartøy el.l. når lederen av foretagendet mangler det fornødne sertifikat til å kunne mønstre som skipsfører. Flaggskipper er ansvarlig for fartøyets navigering m.m. og er i lovens forstand fører om bord. Flaggskipper er også betegnelse for eldste skipsfører i større linjerederier, særlig på passasjerskip.