Flaggermusfisker, benfiskslekt i spadefiskfamilien. Marine fisker hvor spesielt de unge individene har lange, vingelignende rygg- og gattfinner. Vakkert fargede fisker som lever i Det indiske hav og Stillehavet. Noen arter holdes som akvariefisk, bl.a. langfinnet flaggermusfisk, P. teira, som kan bli 60 cm lang.