Fiskesalslagslova er ei norsk lov som regulerer sal av fisk, skaldyr og andre viltlevande marine ressursar. Formålet med lova er «å medverke til ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av viltlevande marine ressursar ved å leggje til rette for gode rammer for førstehandsomsetning og ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket.» Sal av fisk og akvatiske ressursar som er hausta i ferskvatn er ikkje omfatta av fiskesalslagslova.

Faktaboks

Fullt namn
lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar
Kortnamn
fiskesalslagslova
Tredd i kraft
01.01.2014
Lovdata-ID
NL/lov/2013-06-21-75

Lova gir salslag eigd av fiskarar eller fiskarorganisasjonar einerett til all førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar frå den som har hausta dei til ein eller fleire kjøparar. Fiskesalslagslova regulerer stifting og godkjenning av fiskesalslag og kontrollansvaret og vedtaksretten som salslaga har. Fiskesalslaga har med heimel i lova vide fullmakter til å organisere førstehandsomsetning og setje vilkår for denne. Fiskesalslagslova erstatta råfisklova av 1951.

Salslaga forhandlar på vegne av fiskarane med fiskekjøparane og fiskeindustrien sine organisasjonar om pris på ulike fiskeslag og andre levande marine ressursar. Lova gir salslaga rett til å einsidig fastsetje minsteprisar på fisk dersom salslaga og fiskekjøparane sine organisasjonar ikkje blir einige i forhandlingane. Alt sal av viltlevande marine ressursar, også av fangst frå personar som ikkje har slik hausting som næring, skal skje gjennom salslag og etter det ansvarlege salslaget sine gjeldande reglar.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg