råfiskloven

Artikkelstart

Råfiskloven, lov om omsetning av råfisk av 14. desember 1951, regulerte førstehåndsomsetningen av fisk, skalldyr og småhval ilandført i Norge. Råfiskloven ble 1. januar 2014 erstattet av Fiskesalslagslova av 21. juni 2013, nr. 75.

Førstehåndsomsetning av råfisk fra fisker til kjøper ble første gang lovregulert i 1929 ved sildeloven og senere i torskefisket ved råfiskloven av 1938. Formålet var å opprettholde prisen til fisker spesielt under de store sesongfiskeriene, samt sikre relativt like og stabile priser langs kysten. De to lovene ble erstattet av råfiskloven av 1951.

Råfiskloven ga fiskerne enerett til å organisere førstehåndsomsetning av fisk i Norge gjennom egne fiskereide salgslag. Den ga også salgslagene rett til å godkjenne fiskekjøpere. Fiskesalgslagene fikk lovbeskyttet enerett på omsetningen av bestemte fiskeslag innen geografiske områder. Med hjemmel i råfiskloven ble det etablert salgslag med offentlig godkjente vedtekter som dekket hele kysten. Innen silde- og makrellfisket ble det i etterkrigstiden etablert fem salgslag: Noregs Sildesalslag, Feitsildfiskernes Salgslag, Norges Makrellag, Sild- og brislingfiskernes Salgslag og Islandsfiskernes Forening. Innen hvitfisk- og skalldyresktoren ble det etablert åtte salgslag: Norges Råfisklag, Norges Levendefisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Sogn og Fjordane Fiskesalslag, Hordafisk, Rogaland Fiskesalgslag, Skagerakfisk og Fjordfisk. Videre ble det etablert et eget salgslag for håbrand og pigghå, Håbrandfiskernes Salslag, mens Småkvalfangernes Salslag hadde ansvar for omsetning av kval- og brugdeprodukter.

Etterhvert ble flere av slagslagene slått sammen og per 2019 er det seks salgslag for marine ressurser i Norge, Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag og Skagerakfisk. Stortinget vedtok 24. juni 1994 lov om registrering som kjøper i første hånd av råfisk, til erstatning for salgslagenes rett til godkjenning av fiskekjøpere.

Salgslagenes omsetning ble organisert enten ved fastsetting av minstepriser, auksjoner, eller kjøp av fangstene for videre omsetning organisert av salgslagene. Råfiskloven ga også salgslagene rett til å dirigere fangstene dit hvor avsetnings- eller produksjonsforholdene var best, samt innføre midlertidig stans eller innskrenkning i fisket dersom avsetningsforholdene tilsa det (se fiskersamvirket). Fra 1978 og fram til konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag i 1991 var også omsetningen av oppdrettsfisk underlagt råfisklovens bestemmelser.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg