Firbladfamilien var tidligere en anerkjent enfrøbladet plantefamilie som nå er underlagt giftliljefamilien som underfamilien Parideae. Flerårige arter med krypende jordstengler og opprette skudd med hele, kransstilte blad. Blomstene sitter som regel enkeltvis i skuddspissen og er 3- eller 4-tallige og undersittende. Frukten er et bær eller enrommet kapsel. Firbladfamilien har 4 slekter med i alt 53 arter i tempererte strøk av Europa, Asia og Nord-Amerika. I Norge én art, firblad.