Fermiers généraux, (sing. fermier général, 'generalforpakter') kaltes i Frankrike før revolusjonen de som «forpaktet» de fleste indirekte statsavgifter (saltskatt, toll, tobakkavgift, stempelavgifter, postavgifter m.m.). De inndrev avgiftene, betalte staten en viss del og beholdt resten. I alt var det ca. 60 av dem. De hørte til de rikeste av borgerskapet og ble allment forhatt. De fleste ble henrettet under revolusjonen.