Fenno-ugrist, gransker av finsk-ugriske folk og språk.