En bygnings yttervegg. Fasade brukes ofte som spesiell betegnelse for den mest representative side.