Fagerknoppurt, flerårig urt i kurvplantefamilien. 30–100 cm høy, med finnete blad og kulerunde kurver. De blå kantkronene er lange og flikete. Tørre bakker på kalkrik grunn nord til Nordland, som ugress sjelden helt til Finnmark.