Epibiontisk, (om organisme), som lever på overflaten av kroppen til en annen organisme.