En creux, betegnelse for uthulte, fordypede relieffer.