Elektroniske regnemaskiner, tidligere betegnelse på datamaskiner, og fremdeles på enklere regnemaskiner hvor regneoperasjonene utføres i elektroniske kretser istedenfor ved mekaniske komponenter. Se også kalkulator.