Elaborere, utdype, utbrodere, beskrive mer i detalj. Uttrykket brukes i psykologien om en teknikk hvor personen utdyper materiale verbalt for senere lettere å kunne gjenhente materialet.