Eipo, folkegrupper i den ulendte høylandsdalen Eipomek i Irian Jaya, den indonesiske delen av Ny-Guinea. De teller til sammen ca. 1000, og lever av rudimentært jordbruk og sanking. Slektskap regnes i farslinjen, og ekteskap mellom medlemmer av samme linje er forbudt. Institusjoner som mannshus og menstruasjonshytter innebærer at menn og kvinner lever relativt adskilt. Så sent som i 1970-årene var eipoenes viktigste redskaper laget av stein, ben og tre. Misjonsvirksomhet har medført store endringer i deres religiøse praksis og materielle levekår.