Eikeving, rødalge som opptrer langs hele Norges kyst fra et par m dyp og ned til ca. 30 m. Tallus er bladaktig med midtnerve og motsatte sidenerver, og kan i bladomriss og størrelse minne om eikeløv. Opptrer ofte sammen med den nærstående arten fagerving, og begge arter finnes ofte skylt opp på stranden.