Eikejordloppe, billeart i familien bladbiller, Chrysomelidae. Blank metallgrønn eller blågrønn, 4,5–5,5 mm lang og med hoppeevne. Arten lever hovedsakelig på eik og er utbredt i Oslofjord-området, men er stort sett uvanlig. Den kan av og til opptre i mengder hvor larvene snauspiser bladverket og således påfører eikeskogen skade.