Studium, systematisk arbeid med å tilegne seg et stoff eller en metode; gransking, forskning, undersøkelse; emne, fag eller fagkombinasjon som man studerer ved universitet eller høyskole.