Ekshalasjonsbeslag, tynne skorper eller belegg på fjelloverflater som finnes i vulkanske egner hvor gasser strømmer ut fra jorden. Gassene vil dels reagere med luftens oksygen, dels reagere innbyrdes, og som sluttresultat vil reaksjonene føre til avsetning av sublimater i form av pulveraktige overtrekk eller tynne skorper på omgivelsenes kalde fjelloverflate. Viktigst blant disse overtrekk er svovel, men også salmiakk (ammoniumklorid) og molysitt (jern(III)klorid) er hyppige. Forskjellig fra efflorescens. Jfr. fumaroler og solfatarer.