Eddiksure salter, acetater, salter av eddiksyre med forskjellige metaller; har den generelle formel CH3COOMe når Me er et enverdig metall, se blyacetat og kalsium- og kobberforbindelser.