Dyttestry, tettingsmateriale til bruk rundt vinduer og dører, laget av lin- eller hampfibrer innsatt med linolje.