Dyskalkuli, (av dys- og lat. 'stein på regnebrettet'), medfødt eller tidlig tilegnet nedsettelse av evnen til å utføre regnefunksjoner; jfr. akalkuli.