Akalkuli, manglende evne til å regne, selv når det gjelder enkle matematiske oppgaver. Tilstanden sees ved visse skader av sentralnervesystemet.