Dverglerke, fugleart i lerkefamilien. Ligner sanglerke, men er mye mindre. Hekker i Sør-Europa, Nord-Afrika og østover gjennom Sentral-Asia. I Norge er den påtruffet ca. 55 ganger per 2001, hovedsakelig i trekktiden vår og høst.