Dvergiris, art i sverdliljefamilien. 30–100 cm høy, smale blad og gule, blå eller purpurfargede blomster. Dvergiris stammer fra Øst-Europa og Vest-Asia og dyrkes som hageplante her i landet. Forvilles av og til i Sørøst-Norge.