Dverggråurt, flerårig urt i kurvplantefamilien. Ca. 5 cm høy med gråbrune kurver, hvitfiltede stengler og blad i rosett. Dverggråurt vokser på gressmark i fjellet i hele landet.