Gråurt er navn på arter i flere slekter i kurvplantefamilien. De var tidligere samlet i én slekt: Gnaphalium.Slekten Omalotheca er grålodne, flerårige planter med smale, avlange blad, og små kurver i aks eller halvskjerm.Det finnes 3 arter i Norge: skoggråurt, setergråurt, og dverggråurt.Slekten Filaginella har én ettårig art i Norge: åkergråurt.. Hele artikkelen

Ny artikkel