Gruppesentral, større driftsentral som ivaretar styring og driftskontroll av flere kraft- eller transformatorstasjoner. Det kan være alle kraftverk tilhørende samme selskap, eller flere selskaper innen en region. Gruppesentralen kan i tillegg styre og kontrollere selskapenes transformatorstasjoner og kraftnett.