Gruppesentral er en større driftsentral som ivaretar driftsplanlegging, styring og driftskontroll av flere kraft- og/eller transformatorstasjoner. Det kan være flere stasjoner tilhørende samme selskap, eller flere selskaper innen en region.