Dreiekondensator, elektrisk kondensator som består av to sett halvsirkelformede og parallelle metallplater. Platene er arrangert slik at det ene platesettet kan dreies om en felles akse inn mellom platene i det andre settet, slik at de helt eller delvis dekker hverandre. Kondensatorens kapasitans er bestemt av arealet til den del av platene som dekker hverandre og kan derfor varieres kontinuerlig. Brukes bl.a. for å variere eller avstemme frekvensen i elektriske svingkretser, f.eks. ved innstilling av stasjonssøkeren på en radiomottager.