Drawing-room, værelse som damene trakk seg tilbake til etter middagsmåltidet, nå mest om værelse som man mottar gjester i, salong, finstue. Tidligere også navn på høytidelige mottagelser, særlig slike hvor damer ble presentert ved det engelske hoff.