Tollrestitusjon, det at bedrifter får tilbakebetalt betalt toll for tidligere innfortollede råstoffer, når den foredlede varen igjen eksporteres.