Dragelinje, månebanens knutelinje, dvs. skjæringslinjen mellom månebanens og ekliptikkens plan.