Doyen, den fremste eller eldste, særlig brukt om talsmannen for det diplomatiske korps i en hovedstad, gjerne den som har lengst ansiennitet på stedet.