Doktorand, person som under en disputas forsvarer sin vitenskapelige avhandling for å oppnå doktorgraden.