Dodeka, tolv, brukes især i matematiske sammensetninger, f.eks. dodekaeder, et av de platonske legemer (se polyeder) begrenset av 12 regulære femkanter; dodekagon, tolvkant. Dodekadisk tallsystem har grunntallet 12, dvs. en regner i dusin.