Digital mobbing
Digital mobbing vert utøvd på mange ulike måtar gjennom mobiltelefonsamtalar, tekstmeldingar, bilde eller videoklipp, e-post, chat, nettsider eller sosiale media.
Digital mobbing
Av /NTB.

Digital mobbing er definert som ei aggressiv handling eller åtferd utøvd ved bruk av elektroniske hjelpemiddel av ei gruppe eller ein person – gjentatt over tid – mot eit offer som ikkje kan forsvare seg [1].

Faktaboks

Også kjend som

nettmobbing

Slik er digital mobbing ei form for systematisk misbruk av makt utøvd gjennom bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Dette er ei utviding av definisjonen av tradisjonell mobbing som vert sett som handling gjort med hensikt for å skade ein annan person som har vanskeleg for å forsvare seg. Mobbing vert gjentatt over tid og er karakterisert av ulikt styrkeforhold mellom mobbaren eller mobbarane og offeret.

Digital mobbing er eit relativt nytt fenomen som særleg dei siste 15 åra har fått auka fokus ettersom ulike tekniske hjelpemiddel har gitt nye former av mobbing. Særleg har smarttelefonane gitt heilt nye muligheiter for å utøve mobbing. Sjølv om forskinga på feltet er aukande, må ein sjå digital mobbing som eit fagområde som framleis er i utvikling.

Ulike former

I praksis vert digital mobbing utøvd på mange ulike måtar gjennom mobiltelefonsamtalar, tekstmeldingar, bilde eller videoklipp, e-post, chat, nettsider eller sosiale media. Denne lista over ulike typar digital mobbing og aggresjon er ikkje uttømande, og ettersom teknologien vert utvikla, vil vi óg sjå nye former for digital mobbing.

Skilnadar frå tradisjonell mobbing

Digital mobbing skil seg frå tradisjonell mobbing på ulike måtar:

 • Til ei viss grad avheng høve til å utøve digital mobbing av teknisk ekspertise.
 • Digital mobbing er primært indirekte og føregår ikkje ansikt til ansikt og mobbaren kan såleis ofte vere anonym.
 • Utøvaren(ane) ser vanlegvis ikkje reaksjonen til offeret, i alle fall ikkje på kort sikt.
 • Ulike tilskodarroller ved digital mobbing er meir komplekse enn ved tradisjonell mobbing. Til dømes kan tilskodarar vere saman med utøvaren når handling vert utøvt eller posta, men saman med offeret når meldinga vert mottatt.
 • Eit motiv for tradisjonell mobbing er statusen ein oppnår ved å utøve makt over andre framfor vinter eller tilskodarar, men dette manglar ofte for utøvaren av digital mobbing.
 • Bredda eller mengda av potensielle tilskodarar eller vitne er større ettersom digital mobbing kan nå eit stort publikum i og utanfor jamaldringsgruppa samanlikna med dei relativt små gruppene ein normalt når gjennom tradisjonell mobbing.
 • Det er vanskeleg å røme frå eller sleppe unna digital mobbing. Det er ingen trygg stad, ingen stad ein slepp unna. Det kan i prinsippet skje 24 timar i døgnet ettersom offeret kan få sendt meldingar til mobiltelefonen eller pc-en, eller vert negativt omtalt på nettsider, uansett kvar dei er.

Kilde

1. Definisjon frå Lonje, R; Smith,P.K. & Frisén, A.(2013) The nature of cyberbullying, and strategies for prevention. Computers in Human Behavior, 29, 26-32.

Litteratur

 • Smith, P. K. (red)(2013) Emotional and behavioural difficulties associated with bullying and cyberbullying. London: Routledge.
 • Samnøen, Ø. (red)(2012) Gode råd om barn, ungdom og medier. Oslo: Cappelen Damm.
 • Slonje, R; Smith,P.K. & Frisén, A.(2013) The nature of cyberbullying, and strategies for prevention. Computers in Human Behavior, 29, 26-32.
 • Zych, I., Farrington, D., Ttofi, M.M:. (2018, online) Protective factors agaisnt bullying and cyberbullying: A systematic review of meta-anayses. Aggression and Violent behavior. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.06.008

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg