Lokal forskyvning av elektriske ladninger innenfor de enkelte molekylene i et isolerende materiale (dielektrikum), når dette blir plassert i et elektrisk felt. Positiv og negativ ladning forskyves i motsatte retninger, slik at materialet blir elektrisk polarisert