Devitrifikasjon, krystallisering av glass. Glass er i utgangspunktet amorft, men ved eldning kan det krystallisere helt eller delvis, slik at det blir uklart og lite gjennomsiktig. Flere lavabergarter er helt eller delvis glass, og fenomenet kan iakttas i disse.