Desmaner, moskusmus, Desmaninae, insekteterunderfamilie i moldvarpfamilien. De kan ligne litt på moldvarper, men har flest likhetstrekk med spissmus. Karakteristisk er en meget lang og bevegelig snute, som stikker langt ut foran tennene og underleppen. Snuten er rørformet, noe flattrykt med to langsgående furer. Øre og øyne små. Halen lang og skjellkledt, med moskuskjertler ved haleroten. Kraftige bakføtter med svømmehud mellom tærne. Tilpasset et halvakvatisk levesett, holder til i jordganger langs bredden av elver og bekker. Næringen består vesentlig av vanndyr. Se bisamspissmus og desman.