Defosforisering, (av de- og fosfor), metallurgisk betegnelse på prosesser som fjerner fosfor fra metaller, spesielt stål.