Datogrense, datolinje, datumgrense, tenkt linje fra Nordpolen til Sydpolen som adskiller områder med ulik dato. Sammenfaller stort sett med 180°-lengdesirkelen, som går gjennom Stillehavet, men avviker fra denne for at sammenhørende øygrupper skal ha samme dato. Ved reise østover må man legge til en time for hver 15. lengdegrad for å få riktig sonetid. Man vinner derved en hel dag om man reiser Jorden rundt. For å unngå dette, må man trekke fra et døgn fra datoen når man passerer datolinjen på reise østover. Ved passering mot vest må man legge til et døgn. Se også tidssoner.