Dagger er en tveegget støtvåpen laget for å stikke. Den kan skilles fra en kniv som normalt er enegget og primert laget for å kutte. En dager er oftest et skundærvåpen. Ved fekting med to blankvåpen kan en dager, eller dolk holdes i venste hånd for å parere motstanderen eller støte mot ham om hans primærvåpen er låst.