Corner, betegnelse for spekulative oppkjøp med sikte på å skaffe seg så mye av de eksisterende beholdninger av en vare eller et verdipapir som kan drives opp. Også begrep i fotball, bandy og håndball, se hjørnespark.