Condottieri, førerne for de leietropper som på 1300- og 1400-tallet tjente i Italia. De rike byene brukte helst leiehærer, og condottieri lot seg verve hvor de fikk høyest betaling. De utviklet etter hvert en betydelig krigskunst; deres vesentligste styrke var rytteriet. Mange italienske herskere begynte som condottieri (f.eks. Sforza).