Colloquium, samtale; gjennomgåelse i samtaleform av eksamenspensum, se kollokvium.