Chic, det å være fiks og moderne i klesdrakt, i snitt og fasong; mest brukt som adjektiv, (om damer) som er moderne kledd.