Cercarier, haleikter, larvestadium av ikter. Med sin hale svømmer de fritt omkring og kan trenge gjennom huden hos vertsdyr. Noen arter i ferskvann her i landet kan forårsake svømmekløe. Se ikter.