Cadet, brukes om den nest eldste av søsken (den yngre av to søsken); jfr. aîné og kadett.